Golden Age Comics (1938-1956)

DONE
CGC

3.5 CGC Batman #73 (Joker's Utility Belt) 1952

$ 874.99
CGC

3.5 CGC Star Spangled #84 1948

$ 499.99
CGC

5.0 CGC Thrilling Comics #2 1940

$ 1,000.00
CGC

6.0 CGC All Winners Comics #21 1946-1947

$ 2,500.00
CGC

6.5 CGC All Winners Comics #17 1945

$ 1,500.00
CGC

6.5 CGC Marvel Mystery Comics #59 1944

$ 1,700.00
CGC

8.0 CGC All Winners Comics #16 1945

$ 3,000.00
Gunsmoke #1 1949 Gunsmoke #1 1949
OUT OF STOCK
CGC

Gunsmoke #1 1949

$ 175.00